Nazwa imprezy (JSON)
22.Ogólnopolskie Igrzyska LZS | SIEDLCE, 30-31 sierpnia 2019 | 10000 | 0 |

Program wg konkurencji M (JSON)
M100jm | 100U18 | 100 m M U18 | 0 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
M100m | 100U16 | 100 m M U16 | 0 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
M200jm | 200U18 | 200 m M U18 | 1 | 1 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
M300m | 300U16 | 300 m M U16 | 1 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
M400jm | 400U18 | 400 m M U18 | 1 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
M600m | 600U16 | 600 m M U16 | 1 | 1 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
M1000m | 1000U16 | 1000 m M U16 | 1 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
M800jm | 800U18 | 800 m M U18 | 1 | 1 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
M2000m | 2000U16 | 2000 m M U16 | 1 | 1 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
M1500jm | 1500U18 | 1500 m M U18 | 1 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
M3000jm | 3000U18 | 3000 m M U18 | 1 | 1 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
M110jm | 110pU18 | 110 m pł M U18 (91.4) | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
M4x100jm | 4x100U18 | 4x100 m M U18 | 1 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Mwjm | WzwyżU18 | Wzwyż M U18 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Mwm | WzwyżU16 | Wzwyż M U16 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Mwdm | W dalU16 | W dal M U16 | 0 | 3 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
Mwdjm | W dalU18 | W dal M U18 | 0 | 3 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
Mkulam | KulaU16 | Kula M (5) U16 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Mkulajm | KulaU18 | Kula M (5) U18 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Mdyskm | DyskU16 | Dysk M (1) U16 | 0 | 3 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
Mdyskjm | DyskU18 | Dysk M (1.5) U18 | 0 | 3 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
Mojm | OszczepU18 | Oszczep M (700) U18 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Mom | OszczepU16 | Oszczep M (600) U16 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100jm | 100U18 | 100 m K U18 | 0 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
K100m | 100U16 | 100 m K U16 | 0 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
K200jm | 200U18 | 200 m K U18 | 1 | 1 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
K300m | 300U16 | 300 m K U16 | 1 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
K400jm | 400U18 | 400 m K U18 | 1 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
K600m | 600U16 | 600 m K U16 | 1 | 1 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
K1000m | 1000U16 | 1000 m K U16 | 1 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
K800jm | 800U18 | 800 m K U18 | 1 | 1 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
K3000jm | 3000U16 | 3000 m K U18 | 1 | 1 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
K1500jm | 1500U18 | 1500 m K U18 | 1 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
K100płjm | 100pU18 | 100 m pł K U18 (76.2) | 0 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
K2000m | 2000m KU16 | 2000 m K U16 | 1 | 1 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
K4x100jm | 4x100U18 | 4x100 m K U18 | 1 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
K4x100m | 4x100U16 | 4x100 m K U16 | 1 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Kwjm | WzwyżU18 | Wzwyż K U18 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Kwm | WzwyżU16 | Wzwyż K U16 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Kwdm | W dalU16 | W dal K U16 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Kwdjm | W dalU18 | W dal K U18 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Kkulam | KulaU16 | Kula K (3) U16 | 0 | 3 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
Kkulajm | KulaU18 | Kula K (3) U18 | 0 | 3 | 2019-08-31 | (JSON) (CSV)
Kdyskjm | DyskU18 | Dysk K (1) U18 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Kdyskm | DyskU16 | Dysk K (0.75) U16 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Kom | OszczepU16 | Oszczep K (500) U16 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
Kojm | OszczepU18 | Oszczep K (500) U18 | 0 | 3 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)
M4x100m | 4x100U16 | 4x100 m M U16 | 1 | 1 | 2019-08-30 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2019-08-30 | (JSON)
2019-08-31 | (JSON)


10:00 | M | 1 | 110 m pł M U18 (91.4) | 110pU18 | M110jm | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | M | 1 | Kula M (5) U16 | KulaU16 | Mkulam | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | Dysk K (1) U18 | DyskU18 | Kdyskjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | Wzwyż K U16 | WzwyżU16 | Kwm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:20 | K | 1 | 100 m pł K U18 (76.2) | 100pU18 | k100płjm | 1 | 1 | el | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:45 | K | 1 | 100 m K U16 | 100U16 | K100m | 1 | 1 | el | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
11:15 | K | 1 | 100 m K U18 | 100U18 | K100jm | 1 | 1 | el | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
11:30 | M | 1 | Kula M (5) U18 | KulaU18 | Mkulajm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | K | 1 | Dysk K (0.75) U16 | DyskU16 | Kdyskm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | K | 1 | Wzwyż K U18 | WzwyżU18 | Kwjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:35 | M | 1 | 100 m M U16 | 100U16 | M100m | 1 | 1 | el | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
11:55 | M | 1 | 100 m M U18 | 100U18 | M100jm | 1 | 1 | el | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:20 | K | 1 | 100 m pł K U18 (76.2) | 100pU18 | k100płjm | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:40 | K | 1 | 100 m K U16 | 100U16 | K100m | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:50 | K | 1 | 100 m K U18 | 100U18 | K100jm | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:00 | M | 1 | 100 m M U16 | 100U16 | M100m | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:10 | M | 1 | 100 m M U18 | 100U18 | M100jm | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:00 | K | 1 | Oszczep K (500) U16 | OszczepU16 | Kom | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:00 | K | 1 | 400 m K U18 | 400U18 | K400jm | 1 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
16:00 | M | 1 | Wzwyż M U16 | WzwyżU16 | Mwm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:00 | K | 1 | W dal K U16 | W dalU16 | Kwdm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:30 | M | 1 | 400 m M U18 | 400U18 | M400jm | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:55 | K | 1 | 300 m K U16 | 300U16 | K300m | 1 | 1 | s | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
17:00 | K | 1 | Oszczep K (500) U18 | OszczepU18 | Kojm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:25 | M | 1 | 300 m M U16 | 300U16 | M300m | 1 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
17:25 | M | 1 | Wzwyż M U18 | WzwyżU18 | Mwjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:25 | K | 1 | W dal K U18 | W dalU18 | Kwdjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:40 | M | 1 | Oszczep M (600) U16 | OszczepU16 | Mom | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:50 | K | 1 | 1500 m K U18 | 1500U18 | K1500jm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:00 | M | 1 | 1500 m M U18 | 1500U18 | M1500jm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:15 | K | 1 | 1000 m K U16 | 1000U16 | K1000m | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:20 | M | 1 | Oszczep M (700) U18 | OszczepU18 | Mojm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:25 | M | 1 | 1000 m M U16 | 1000U16 | M1000m | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | K | 1 | 4x100 m K U16 | 4x100U16 | K4x100m | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:45 | K | 1 | 4x100 m K U18 | 4x100U18 | K4x100jm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:50 | K | 1 | 4x100 m M U16 | 4x100U16 | m4x100m | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:55 | M | 1 | 4x100 m M U18 | 4x100U18 | M4x100jm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)

09:30 | K | 1 | 3000 m K U18 | 3000U16 | K3000jm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:30 | K | 1 | Kula K (3) U16 | KulaU16 | Kkulam | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:30 | M | 1 | Dysk M (1) U16 | DyskU16 | Mdyskm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:30 | M | 1 | W dal M U16 | W dalU16 | Mwdm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:45 | M | 1 | 3000 m M U18 | 3000U18 | M3000jm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:05 | K | 1 | 2000 m K U16 | 2000m KU16 | K2000m | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:20 | M | 1 | 2000 m M U16 | 2000U16 | M2000m | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:35 | K | 1 | 800 m K U18 | 800U18 | K800jm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:45 | M | 1 | 800 m M U18 | 800U18 | M800jm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:00 | K | 1 | Kula K (3) U18 | KulaU18 | Kkulajm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:00 | M | 1 | Dysk M (1.5) U18 | DyskU18 | Mdyskjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:00 | M | 1 | W dal M U18 | W dalU18 | Mwdjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:05 | K | 1 | 600 m K U16 | 600U16 | K600m | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:20 | M | 1 | 600 m M U16 | 600U16 | M600m | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:35 | K | 1 | 200 m K U18 | 200U18 | K200jm | 1 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
11:55 | M | 1 | 200 m M U18 | 200U18 | M200jm | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)