Nazwa imprezy (JSON)
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS | CIECHANÓW, 28-29.08.2020 | 10000 | 0 |

Program wg konkurencji M (JSON)
M100jm | 100U18 | 100 m M U18 | 0 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M100j | 100U20 | 100 m M U20 | 0 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M100 | 100 | 100 m M | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M200jm | 200U18 | 200 m M U18 | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
M200j | 200U20 | 200 m M U20 | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
M200 | 200 | 200 m M | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
M400jm | 400U18 | 400 m M U18 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M400j | 400U20 | 400 m M U20 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M400 | 400 | 400 m M | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M800jm | 800U18 | 800 m M U18 | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
M800j | 800U20 | 800 m M U20 | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
M800 | 800 | 800 m M | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
M1500jm | 1500U18 | 1500 m M U18 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M3000 | 3000 | 3000 m M | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M1500j | 1500U20 | 1500 m M U20 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M1500 | 1500 | 1500 m M | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M3000jm | 3000U18 | 3000 m M U18 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M3000j | 3000U20 | 3000 m M U20 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M5000 | 5000 | 5000 m M | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
M110jm | 110pU18 | 110 m pł M U18 (91.4) | 0 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M110j | 110pU20 | 110 m pł M U20 (99.1) | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M110 | 110p | 110 m pł M | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M400płjm | 400pU18 | 400 m pł M U18 (84.0) | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
M400płj | 400pU20 | 400 m pł M U20 | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
M400pł | 400p | 400 m pł M | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
M4x100jm | 4x100U18 | 4x100 m M U18 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M4x100j | 4x100U20 | 4x100 m M U20 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M4x400 | 4x400 | 4x400 m M | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
M10chjm | 10000chU18 | 10000 m chód M U18 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M10chj | 10000chU20 | 10000 m chód M U20 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
M10ch | 10000ch | 10000 m chód M | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Mwjm | WzwyżU18 | Wzwyż M U18 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Mwj | WzwyżU20 | Wzwyż M U20 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Mw | Wzwyż | Wzwyż M | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Mwdjm | W dalU18 | W dal M U18 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Mwdj | W dalU20 | W dal M U20 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Mwd | W dal | W dal M | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Mtrójsjm | TrójskokU18 | Trójskok M U18 | 0 | 3 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
Mtrójsj | TrójskokU20 | Trójskok M U20 | 0 | 3 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
Mtrójs | Trójskok | Trójskok M | 0 | 3 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
Mkulajm | KulaU18 | Kula M (5) U18 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Mkulaj | KulaU20 | Kula M (6) U20 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Mkula | Kula | Kula M | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Mdyskjm | DyskU18 | Dysk M (1.5) U18 | 0 | 3 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
Mdyskj | DyskU20 | Dysk M (1.75) U20 | 0 | 3 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
Mdysk | Dysk | Dysk M | 0 | 3 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
Mojm | OszczepU18 | Oszczep M (700) U18 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Moj | OszczepU20 | Oszczep M U20 (800) | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Mo | Oszczep | Oszczep M | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100jm | 100U18 | 100 m K U18 | 0 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K100j | 100U20 | 100 m K U20 | 0 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K100 | 100 | 100 m K | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K200jm | 200U18 | 200 m K U18 | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
K200j | 200U20 | 200 m K U20 | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
K200 | 200 | 200 m K | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
K400jm | 400U18 | 400 m K U18 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K400j | 400U20 | 400 m K U20 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m K | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K800jm | 800U18 | 800 m K U18 | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
K800j | 800U20 | 800 m K U20 | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m K | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
K1500jm | 1500U18 | 1500 m K U18 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K1500j | 1500U20 | 1500 m K U20 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K1500 | 1500 | 1500 m K | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K3000 | 3000 | 3000 m K | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
K100płjm | 100pU18 | 100 m pł K U18 (76.2) | 0 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K100płj | 100pU20 | 100 m pł K U20 | 0 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K400płjm | 400pU18 | 400 m pł K U18 | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
K400płj | 400pU20 | 400 m pł K U20 | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
K400pł | 400p | 400 m pł K | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
K4x100jm | 4x100U18 | 4x100 m K U18 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K4x100j | 4x100U20 | 4x100 m K U20 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K4x400 | 4x400 | 4x400 m K | 1 | 1 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
K5chjm | 5000chU18 | 5000 m chód K U18 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K5chj | 5000chU20 | 5000 m chód K U20 | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
K5ch | 5000ch | 5000 m chód K | 1 | 1 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Kwjm | WzwyżU18 | Wzwyż K U18 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Kwj | WzwyżU20 | Wzwyż K U20 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Kw | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Kwdjm | W dalU18 | W dal K U18 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Kwdj | W dalU20 | W dal K U20 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Kwd | W dal | W dal K | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Ktrójsjm | TrójskokU18 | Trójskok K U18 | 0 | 3 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
Ktrójsj | TrójskokU20 | Trójskok K U20 | 0 | 3 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
Ktrójs | Trójskok | Trójskok K | 0 | 3 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
Kkulajm | KulaU18 | Kula K (3) U18 | 0 | 3 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
Kkulaj | KulaU20 | Kula K (4) U20 | 0 | 3 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
Kkula | Kula | Kula K | 0 | 3 | 2020-08-29 | (JSON) (CSV)
Kdyskjm | DyskU18 | Dysk K (1) U18 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Kdyskj | DyskU20 | Dysk K (1) U20 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Kdysk | Dysk | Dysk K | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Kojm | OszczepU18 | Oszczep K (500) U18 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Koj | OszczepU20 | Oszczep K (600) U20 | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)
Ko | Oszczep | Oszczep K | 0 | 3 | 2020-08-28 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2020-08-28 | (JSON)
2020-08-29 | (JSON)


09:00 | M | 1 | 10000 m chód M U18 | 10000chU18 | M10chjm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:00 | M | 1 | 10000 m chód M U20 | 10000chU20 | M10chj | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:00 | M | 1 | 10000 m chód M | 10000ch | M10ch | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | 5000 m chód K U18 | 5000chU18 | K5chjm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | 5000 m chód K U20 | 5000chU20 | K5chj | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | 5000 m chód K | 5000ch | K5ch | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwd | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | M | 1 | W dal M U20 | W dalU20 | Mwdj | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | Dysk K (1) U18 | DyskU18 | Kdyskjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | Wzwyż K U18 | WzwyżU18 | Kwjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | M | 1 | Kula M | Kula | Mkula | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | M | 1 | Kula M (6) U20 | KulaU20 | Mkulaj | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:40 | M | 1 | 110 m pł M | 110p | M110 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:40 | M | 1 | 110 m pł M U20 (99.1) | 110pU20 | M110j | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:45 | M | 1 | 110 m pł M U18 (91.4) | 110pU18 | M110jm | 1 | 1 | el | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:55 | K | 1 | 100 m pł K U20 | 100pU20 | K100płj | 1 | 1 | el | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:05 | K | 1 | 100 m pł K U18 (76.2) | 100pU18 | k100płjm | 1 | 1 | el | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
11:25 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | K | 1 | 100 m K U20 | 100U20 | K100j | 1 | 1 | el | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
11:40 | K | 1 | 100 m K U18 | 100U18 | K100jm | 1 | 1 | el | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
11:40 | M | 1 | W dal M U18 | W dalU18 | Mwdjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:40 | K | 1 | Dysk K | Dysk | Kdysk | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:40 | K | 1 | Dysk K (1) U20 | DyskU20 | Kdyskj | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:40 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kw | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:40 | K | 1 | Wzwyż K U20 | WzwyżU20 | Kwj | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:40 | M | 1 | Kula M (5) U18 | KulaU18 | Mkulajm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:05 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:10 | M | 1 | 100 m M U20 | 100U20 | M100j | 1 | 1 | el | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
12:25 | M | 1 | 100 m M U18 | 100U18 | M100jm | 1 | 1 | el | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
13:00 | M | 1 | 110 m pł M U18 (91.4) | 110pU18 | M110jm | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:05 | K | 1 | 100 m pł K U20 | 100pU20 | K100płj | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:10 | K | 1 | 100 m pł K U18 (76.2) | 100pU18 | k100płjm | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:20 | K | 1 | 100 m K U20 | 100U20 | K100j | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:25 | K | 1 | 100 m K U18 | 100U18 | K100jm | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:30 | M | 1 | 100 m M U20 | 100U20 | M100j | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:35 | M | 1 | 100 m M U18 | 100U18 | M100jm | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:00 | K | 1 | 400 m K U18 | 400U18 | K400jm | 1 | 1 | s | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
15:00 | K | 1 | Oszczep K (500) U18 | OszczepU18 | Kojm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:00 | K | 1 | W dal K U18 | W dalU18 | Kwdjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:00 | M | 1 | Wzwyż M U18 | WzwyżU18 | Mwjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:25 | K | 1 | 400 m K U20 | 400U20 | K400j | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
15:35 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:40 | M | 1 | 400 m M U18 | 400U18 | M400jm | 1 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
16:05 | M | 1 | 400 m M U20 | 400U20 | M400j | 1 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
16:20 | K | 1 | Oszczep K | Oszczep | Ko | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:20 | K | 1 | Oszczep K (600) U20 | OszczepU20 | Koj | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:25 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:35 | K | 1 | 1500 m K U18 | 1500U18 | K1500jm | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:45 | M | 1 | Wzwyż M | Wzwyż | Mw | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:45 | M | 1 | Wzwyż M U20 | WzwyżU20 | Mwj | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:50 | K | 1 | 1500 m K U20 | 1500U20 | K1500j | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:55 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwd | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:55 | K | 1 | W dal K U20 | W dalU20 | Kwdj | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:00 | K | 1 | 1500 m K | 1500 | K1500 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:10 | M | 1 | 1500 m M U18 | 1500U18 | M1500jm | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:20 | M | 1 | 1500 m M U20 | 1500U20 | M1500j | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:30 | M | 1 | Oszczep M | Oszczep | Mo | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:30 | M | 1 | Oszczep M U20 (800) | OszczepU20 | Moj | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:35 | M | 1 | 1500 m M | 1500 | M1500 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:45 | K | 1 | 4x100 m K U18 | 4x100U18 | K4x100jm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:55 | K | 1 | 4x100 m K U20 | 4x100U20 | K4x100j | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:05 | M | 1 | 4x100 m M U18 | 4x100U18 | M4x100jm | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:15 | M | 1 | 4x100 m M U20 | 4x100U20 | M4x100j | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:25 | M | 1 | 3000 m M U18 | 3000U18 | M3000jm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:25 | M | 1 | Oszczep M (700) U18 | OszczepU18 | Mojm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | M | 1 | 3000 m M U20 | 3000U20 | M3000j | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | M | 1 | 3000 m M | 3000 | M3000 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)

09:20 | K | 1 | 3000 m K | 3000 | K3000 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:20 | K | 1 | Trójskok K | Trójskok | Ktrójs | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:20 | K | 1 | Trójskok K U20 | TrójskokU20 | Ktrójsj | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:20 | M | 1 | Dysk M (1.5) U18 | DyskU18 | Mdyskjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:20 | K | 1 | Kula K (3) U18 | KulaU18 | Kkulajm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:40 | M | 1 | 5000 m M | 5000 | M5000 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:05 | K | 1 | 400 m pł K U18 | 400pU18 | K400płjm | 1 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
10:25 | K | 1 | 400 m pł K | 400p | K400pł | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:25 | K | 1 | 400 m pł K U20 | 400pU20 | K400płj | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:35 | M | 1 | 400 m pł M U18 (84.0) | 400pU18 | M400płjm | 1 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
10:50 | K | 1 | Trójskok K U18 | TrójskokU18 | Ktrójsjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:55 | M | 1 | 400 m pł M U20 | 400pU20 | M400płj | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:55 | M | 1 | 400 m pł M | 400p | M400pł | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:15 | K | 1 | 200 m K U18 | 200U18 | K200jm | 1 | 1 | s | 8 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  DataAkt(JSON)
11:45 | K | 1 | 200 m K U20 | 200U20 | K200j | 1 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
11:45 | K | 1 | Kula K | Kula | Kkula | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:45 | K | 1 | Kula K (4) U20 | KulaU20 | Kkulaj | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:00 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:00 | M | 1 | Dysk M (1.75) U20 | DyskU20 | Mdyskj | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:05 | M | 1 | 200 m M U18 | 200U18 | M200jm | 1 | 1 | s | 7 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  DataAkt(JSON)
12:30 | M | 1 | 200 m M U20 | 200U20 | M200j | 1 | 1 | s | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
12:30 | M | 1 | Trójskok M | Trójskok | Mtrójs | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:30 | M | 1 | Trójskok M U20 | TrójskokU20 | Mtrójsj | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:50 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:00 | K | 1 | 800 m K U18 | 800U18 | K800jm | 1 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
13:15 | K | 1 | 800 m K U20 | 800U20 | K800j | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:20 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:20 | M | 1 | Trójskok M U18 | TrójskokU18 | Mtrójsjm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:25 | M | 1 | 800 m M U18 | 800U18 | M800jm | 1 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
13:35 | M | 1 | Dysk M | Dysk | Mdysk | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:45 | M | 1 | 800 m M U20 | 800U20 | M800j | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
13:55 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:05 | K | 1 | 4x400 m K | 4x400 | K4x400 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:20 | M | 1 | 4x400 m M | 4x400 | M4x400 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)